Pokračující podpora Ukrajiny, přímá volba starostů nebo motivace mladých a jejich zapojení do regionální politiky – i to byla témata Kongresu místních a regionálních samospráv Rady Evropy

Kongres místních a regionálních samospráv Rady Evropy se ve svém půlročním cyklu opět sešel ve Štrasburku. Vzhledem k rekonstrukci sídla Rady Evropy se naše jednání odehrávala v sousední budově Evropského parlamentu, jehož architektura je ohromující.

Programem se opět prolínalo téma ruské agrese na Ukrajině, kde kongres prostřednictvím členských samospráv jasně deklaroval pokračující solidaritu s Ukrajinou a její podporu morální, politickou, humanitární i materiální.   Pokračovat ve čtení →

Zásadní je pro nás školství, doprava či zdravotnictví. Setkání s Pavlem není jen formalitou, říká karlovarský hejtman Kulhánek

Tři týdny před inaugurací vyrazil zvolený prezident Petr Pavel na cestu do Karlovarského kraje. Jak vznikal její program? Co si od návštěvy budoucího prezidenta slibuje krajské vedení? Podporuje vláda region a jeho obyvatele dostatečně? A může vůbec kraji, který je v mnohých demografických i ekonomických statistikách nejhorší v rámci celé republiky, nějak reálně pomoci prezident? Tomáš Pancíř se ptal hejtmana Karlovarského kraje Petra Kulhánka.


  Pokračovat ve čtení →

Informace hejtmana Karlovarského kraje k jednání ohledně rozvoje onkologické péče v regionu

V průběhu dnešního společného jednání se zástupci Ministerstva zdravotnictví ČR, České onkologické společnosti, Onkologické a radioterapeutické kliniky Fakultní nemocnice Plzeň, Karlovarské krajské nemocnice a Karlovarského kraje jsme učinili finální dohodu týkající se projektu rozvoje onkologické péče na území Karlovarského kraje.

Podle informací ministra zdravotnictví Vlastimila Válka bude v prvním kroku podpořena z Národního plánu obnovy modernizace přístrojového vybavení, informačních technologií a dále stavební úpravy stávajícího onkologického pracoviště Nemocnice Cheb. Ministerstvo zdravotnictví na základě toho zaktualizuje harmonogram výzvy v rámci Národního plánu obnovy (NPO) tak, aby žádosti o poskytnutí dotace bylo možno podávat v únoru 2023.   Pokračovat ve čtení →

Evropské peníze mají pomoct změnit obrázek Karlovarského kraje, říká hejtman Petr Kulhánek

Sledujete dění v Karlovarském kraji? Jak probíhá spravedlivá transformace? Co přinese rok 2023 a jak se vydařil ten loňský? Nejen na tyto otázky odpovídal Petr Kulhánek.

  Pokračovat ve čtení →

Komentář ke krajskému rozpočtu na rok 2023

Ke schválenému rozpočtu Karlovarského kraje na rok 2023 bych rád dodal některé detaily, které, jak jsem zjistil, nejsou jasné ani některým opozičním krajským zastupitelům.

Krajské zastupitelstvo schválilo v pondělí 12. prosince 2022 rozpočet na rok 2023 s příjmy 9,17 miliardy korun a výdaji 11,5 miliardy korun. Vzniklý schodek je určen na předfinancování a spolufinancování projektů, na které bude kraj čerpat dotace z EU a jiných externích zdrojů. Setkal jsem se s nepravdivým tvrzením, že rozpočet počítá se ztrátou. Je to nesmysl, rozpočet má schodek, který je plně krytý jak naspořenými zdroji ve výši cca 900 milionů korun, tak zastupitelstvem schválenými úvěry a bude v celém rozsahu, jak už jsem řekl, sloužit k financování projektů. Postupně se tyto prostředky budou vracet v podobě přijímaných dotací. V tomto období máme možnost na transformaci, přeměnu kraje, ale i na další rozvojové aktivity získat evropské miliardy a musíme toho využít.   Pokračovat ve čtení →