Proč chci být hejtmanem?

Chci docílit

  • Zvýšení atraktivity Karlovarského kraje jako místa pro život i turistické a lázeňské destinace
  • Řešení neutěšené situace krajského zdravotnictví po stránce financování a personálního zabezpečení
  • Ucelený, vyvážený a spravedlivý systém sociální péče, jejího financování a rozvoje

Jaké jsou mé dosavadní úspěchy?

  • Šestileté vedení skupiny 11 evropských měst, včetně západočeského trojúhelníku, k zápisu na Seznam světového dědictví UNESCO
  • Založení Kanceláře architektury města v Karlových Varech
  • V rámci ČR první novodobý Statut lázeňského místa pro Karlovy Vary

Jaké jsou ambice naší kandidátky?

STAN spojuje liberální poltická uskupení do společné kandidátky s cílem nabídnout lidem rozumnou správu kraje jako alternativu k řízení státu/kraje jako firmy a nenaplňovaným populistickým slibům. Ambicí je tak dosáhnout 8 a více mandátů a sehrát aktivní roli při sestavování budoucí krajské vlády.

Proč kandiduji za hnutí STAN?

Shoduji se s názory a přístupy k řešení veřejných věcí s hnutím STAN již bezmála 10 let. Jsou mi blízké principy logiky a zdravého rozumu. Starostové detailně znají prostředí v obcích, městech a krajích, proto řešení problematických oblastí vychází z reálného života a může tak reflektovat skutečné potřeby regionu. Shoduji se také v uplatňování principu minimální byrokracie a odstranění zbytečné administrativy všude, kde je to možné.