Počáteční vize do funkce hejtmana

V pondělí 14. prosince jsem ještě odpoledne po šestém a konečně úspěšném ustavujícím zastupitelstvu vstoupil do pracovny hejtmana. V podstatě dva roky poté, co jsem opustil kancelář primátora. Myslím, že první myšlenka byla: „tak, a zase přestávám být pánem svého času“. Druhá až n-tá už se týkaly toho, co nás čeká.

Přežít covidové období s fungujícími nemocnicemi, překopat rozpočet na rok 2021. Změnit do otevřeného a přívětivého módu klima na úřadě, které utrpělo chováním některých členů minulé vlády, které postrádalo jakýkoliv náznak sociální inteligence. Otevřít se co nejširší komunikaci se všemi aktéry v kraji. Vtáhnout do diskuse všechny podstatné hráče ke směřování kraje v době „pouhelné“. Jak dostaneme lázeňství a cestovní ruch ze stadia klinické smrti? Řešení opět hledat s odborníky. A dalších mnoho konkrétních úkolů před námi stojí. Přinášíme však do Karlovarského kraje a jeho úřadu také základní obecné principy, které tu uplynulé čtyři roky podle mého chyběli:

  • politik přináší vize a myšlenky
  • odbory úřadu a jejich administrativa je odborně zpracovává, oponuje a přináší návrhy řešení
  • politik vyhodnocuje a na základě všech dostupných informací rozhoduje a nese za rozhodnutí odpovědnost
  • maximální využití mozkového trustu úřadu
  • politik reaguje na oponentní stanoviska, vyřčená rizika a bere je v úvahu
  • politik vytváří dělné, kultivované a přívětivé klima na úřadě
  • odborní, administrativní pracovníci jsou partneři, nikoliv podřízení

Už z prvních týdnů je cítit, jak se atmosféra mění, taje, otevírá. Lidé tak získávají úplně jinou, větší chuť do nové práce. A my budeme potřebovat kompaktní tým, nejen v rámci vedení kraje, ale se všemi spolupracovníky. Potom se nám může v řadě oblastí i během čtyř let odpoutat Karlovarský kraj od pomyslného dna řady tabulek s parametry kvality života.

Petr Kulhánek