Běh z Rotavy do Chodova

Včerejší etapa Běhu pro budoucnost nás zavedla na Sokolovsko. A byla plná kontrastů, stejně jako je kontrastní celá tato část našeho kraje.

Třicetikilometrovou trasu jsme začali v Rotavě, v městě, které se potýká kromě jiných problémů se i sociálně vyloučenými lokalitami a obchodem s chudobou. Tomu nelze jen dál nečinně přihlížet a podobné věci je třeba začít řešit v rámci celého kraje.

Pak jsme přes Jindřichovice pokračovali krásnou podkrušnohorskou přírodou až k testovacímu polygonu BMW, který se právě staví. Právě takové projekty jsou jednou z cest, jak smysluplně využít území po těžbě. Je to nástin silného potenciálu našeho kraje a ukazuje, jakým směrem by se mohla vydat nově transformovaná krajská ekonomika po ukončení těžby uhlí.

Směrem k moderním technologiím, aktivním vyhledávání nových investorů, ale i rozvoj lokální diverzifikované ekonomiky tak, aby nestála na jednom silném odvětví. Ta bude ve výsledku odolnější a pružnější než ekonomika závislá na malém počtu dominantních odvětví. Chceme více propojit veřejné zdroje se soukromými a zajistit působení akademického sektoru, vědy, výzkumu a inovací v kraji. A i proto podporujeme vytváření malých a mikro průmyslových zón u každé obce či města.

A pak přišel další kontrast. Dorazili jsme na Vintířovskou výsypku, kde stále probíhají rekultivační práce a jde o stále docela neutěšený pohled. Nejde samozřejmě jen o tuhle lokalitu, takových míst máme v kraji víc. A my se téma rekultivací po těžbě vnímáme jako jedno ze stěžejních, které určí budoucnost našeho kraje na dlouhou dobu. Proto je mu třeba věnovat náležitou pozornost.
Etapu jsme zakončili v Chodově, kde nás přivítal Jiří Klsák.

Takže Sokolovsko – krásná oblast našeho kraje s potenciálem a řadou bolavých míst. Jsme rádi, že spadá pod našeho Miroslav Balatka – senátor, který se za region rve ze všech sil. Mimochodem, právě on je iniciátorem senátní petice, která si dává za cíl přivést zpátky peníze z emisních povolenek zpátky do regionů, tedy tam, odkud je stát vybírá a kam je nevrací. Prosím, podpořte jí taky.

Rváčů ale máme na kandidátce víc.
Z nedávné doby stojí za to připomenout, že v době epidemie Covid-19 se chebský starosta Antonín Jalovec vehementně zasazoval za zrušení omezení na hranicích pro pendlery i turisty. Senátor Miroslav Balatka stál za vytvořením skupiny Pendleři – informační servis pro nouzový stav a spolu s karlovarským senátorem Jan Horník – senátor toto téma dostali na celostátní úroveň. Na silný hlas z regionů musela reagovat i vláda. A budeme v tom pokračovat. Náš kraj bude slyšet. Odteď pořádně.

A kam se vydáme příště? Poběžíme z Mnichova do Březové a hlavními tématy budou tyhle: plánované vodní dílo u Mnichova; Křížky – unikátní botanická lokalita evropského měřítka; Prameny – nejzadluženější obec v ČR; Kladské rašeliniště – jedna z atraktivit KK + Dům přírody Slavkovského lesa – edukace a popularizace ochrany přírody; Zaniklé obce slavkovského lesa/Sudet. Tak se k nám připojte 😉

Videa z našich zastávek najdete jako vždy na našem Instagramu.
Celou trasu si můžete s Petrem Kulhánkem proběhnout zpětně i online 🙂