Argumentace ke struktuře krajské vlády 9+4

Nechceme, aby nadále kraj přešlapoval na místě a ve statistikách se potácel na nejnižších příčkách. Některé oblasti jsou natolik zásadní a problematika k řešení natolik objemná, že považujeme dostatečné personální řešení za nezbytné. Oblast regionálního rozvoje s přípravou transformace regionu na dobu pouhelnou, oblast lázeňství a cestovního ruchu v klinické smrti, oblast zdravotnictví v ekonomických troskách a oblast životního prostředí a změn klimatu v celé šíři k těmto strategickým gescím bezpochyby patří. Uvolňujeme proto k těmto agendám čytři zastupitele.

1. Uvolněný zastupitel je nejtransparentnější forma správy určité gesce. Kdybychom na to samé najali úředníka nebo zaplatili agenturu, může to stát mnohem více a nikdo to nebude vědět.
2. V celkovém souhrnu bude nižší počet členů v komisích, tedy úspora půjde proti těmto zvýšeným nákladům.
3. Například v Ústeckém kraji, kde vládne ANO, mají 9 (!) uvolněných zastupitelů, všichni předsedové výborů jsou totiž uvolnění.
4. Karlovarský kraj má méně členů rady než velké kraje, přitom agendu má stejnou. Také tento fakt nás vede k ustavení uvolněných zastupitelů.

Nejpodstatnější je uvědomit si, že nejde o utracené peníze, ale o investované prostředky, které se násobně v budoucnu vrátí – ať již připraveností a schopností čerpat externí zdroje v co největší šíři, nebo stabilizovat danou oblast co nejdříve k normálu, protože je vždy také součástí lokální ekonomiky.

Bylo by proto z našeho pohledu korektní soudit tento nově postavený tým podle výsledků, nikoliv podle kritiky, že je krajská vláda rozšířena o tři členy.